گزارش‌های قیمت گذاری ۱۶۰ ماده شیمیایی منتشر شد.

گزارش‌های قیمت، هزینه‌های تولید و حاشیه سود، گزارش‌های قیمت‌های آتی و گزارش‌های پیش بینی قیمت مربوط به ۱۶۰ ماده شیمیایی به تفکیک مناطق جغرافیایی مختلف توسط گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت بصورت ادواری(روزانه، هفتگی و ماهانه) منتشر می‌شود.

doc_pdf دانلود فایل pdf


t1-1